RAINO RYDELIUS

RAINO RYDELIUS

Email: info@hovdata.se

Raino Rydelius
Entreprenör med aktuella specialiteter som webbarkitekt och IP övervakning, därtill 30 års erfarenhet som pedagog inom handel och data samt 5 år som APL handledare.

Raino Rydelius grundade data- utbildning och webbföretaget Hovdata 1996 därefter sjösatt entreprenörsprojekt i Sverige, Spanien, USA och Mexiko.
Kuriosa: Raino har tillverkat nytillverkade runstenar åt Eriksons Bluetooth satsningar i Lund, marknadsfört och byggt svenska trähus för Team Boro i Spanien, byggt konstutställningar för miniatyrkonst i USA Spanien och Mexiko och därmed slutligen introducerade nagelkonsten i Sverige för modeindustrin i Sverige 1986.
Efter många år med datautbildningar för näringslivet med kunder som Sveriges Riksdag, Sida och Informator under slutet av nittiotalet- är Raino i dag verksam på svenska gymnasier med utbilning i data, handel och turism.
Dagens krav på att låta ungdomar uppleva entreprenörsanda och verkligheten inom arbetslivet så tidigt som möjligt har de senaste fem åren upptagit Rainos engagemang som APL-handledare (Arbetsförlagt lärande). I dag verksam på Praktiska Gymnasiet i Täby- där elever praktiserar 50% av sin treåriga skoltid. Raino har därigenom erfarenheter av elever i behov av särskilt stöd- samt hur skolverk och gymnasium samspelar i en tid med allt mer växande krav på resultat.
Raino är även engageread i att starta efterfrågade bibliotek för gymnasieskolor samt därmed nyligen förläggare av E-böcker.