Anders Axelson

ANDERS AXELSSON

Anders Axelsson är grundare, huvudägare, styrelseledamot och VD för S & A Sverige AB. Anders har mer än 20 års erfarenhet hos American Express and Dun & Bradstreet i olika kredit- och ledningspositioner. Anders är också styrelseledamot i branschorganisationen SKEF – Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening.

S & A Sverige

S & A Sverige är ett av Sveriges ledande Snabblåneföretag. Företaget grundades 2011 och erbjuder mindre krediter med kortare löptid till konsumenter i Sverige. S & A Sverige AB har av Finansinspektionen tillstånd att bedriva verksamhet som konsumentkreditinstitut. För mer information besök smslån samt snabblån