CARL ROSÈN

Calle är en framgångsrik entreprenör verksam inom värmepumpar samt bergvärme i hela Stockholmsområdet. Han verkar även inom fastighetsvärme i Stockholm. Via hans kollega som verkar inom takskottning samt solceller kan elever om känner sig manade inom detta område även kontakta Calle. Calle tar mer än gärna emot bokningar gällande utbildningar som rör hans expertis område. Kontakta oss för mer information.