MARISOL ARELLANO LUNDBERG

MARISOL ARELLANO LUNDBERG

Email: marisol@arellanolundberg.se

Marisol Arellano Lundberg, är en entreprenör som driver en juristbyrå med inriktning familjerätt med fokus på vårdnadstvister.

Arellano Lundberg Juristbyrå
Jurist Arellano berättar att vi går igenom olika faser i livet. Vissa beslut vi tar är tagna med omsorg samt noggrannhet medan vissa beslut samt händelser kan ske utan att man riktigt tänkt igenom saken ifråga. Juristfirman jobbar för enskilda personer alternativt familjer. Byrån åtar sig även uppdrag från mindre företag som vill agera korrekt utifrån ett juridiskt perspektiv. Arellano menar att när man nyttjar korrekta juridiska råd så undviker man många framtida utmaningar.

För mer information besök hennes hemsida vårdnadstviststockholm.se