JAN LOTHIGIUS

JAN LOTHIGIUS

Jan Lothigius, är en entreprenör med stor känsla för bergvärme och värmepumpar.

Svenska Klimathus AB

2006 bildades företaget utifrån en idé om att kunna erbjuda kunderna de mest kostnadseffektiva system för uppvärmning av hus, koja till slott. Värdegrunden ligger i att bidra till en hållbar och effektiv samhällsutveckling. Svenska klimathus erbjuder projektering och totalentreprenader, service till värmepumpar och anknutna värmesystem är något de även behärskar. Hemmarknaden är Stockholm, Jan ser fram emot att kunna erbjuda utbildningar till elever som antingen planerar att jobba inom bergvärme eller redan gör det.