CHARLIE TVÄRENVIGG

CHARLIE TVÄRENVIGG

Charlie Tvärenvigg är en framgångsrik försvarsadvokat med inriktning brottmål i Stockholm.

advocat.se ADVOKATSKEPPET AB
advocat.se är en av Stockholms specialiserade advokatbyråer med inriktning på brottmål. Firman grundades av advokat Charlie Tvärenvigg den 15 mars 1999. Här finner du flera advokater som alla särskilt är inriktade på brottmål, d.vs. att agera som försvarsadvokater i alla typer av brottmål; allmänna brottmål, ungdomsmål och s.k. ekomål.

Blir du misstänkt för brott har du alltid rätt att biträdas av en försvarsadvokat vid polisförhör eller i domstolen d.v.s. ta hjälp av en brottmålsadvokat. I många fall har du rätt till en försvarsadvokat som ersätts av staten, en s.k. offentlig försvarare.